Utställningen Modemakt

Foto på utställningsinteriörer i Modemakt

Utställningsinterörer från Modemakt. Från vänster: svartvit klänning ritad av Gunilla Pontén för fröken Sverige 1962 och kammarherre vid hovet i slutet av 1800-talet och ung Cybergothare från 2010. Foto: Mats Landin © Nordiska museet

I utställningen Modemakt möter besökaren 300 år av kläder. I utställningen görs nedslag i 1780-, 1860- och 1960-talen. Det var tider då ekonomi, idéströmningar och teknisk utveckling särskilt starkt påverkade modet och därmed hur folk klädde sig.

För mer information

På Nordiska museets webbplats finns mer information om utställningen: