Krinolinställ på vagn ur illustrerad tidning, 1858

Illustrationer av turnyr © Nordiska museet

Ett annat exempel på vad som användes för att forma nederdelen av kroppen är turnyren. Den utvecklades allteftersom fler ringar togs bort på krinolinen och användes framförallt under 1870- och 1880-talet. Turnyren lanserades i Paris år 1870. Kjolarna vara nästan raka framtill och kraftigt draperade bakåt, ofta med släp.

Med hjälp av turnyren skapades en form som gav bäraren en stor, svällande bakdel.