Vårmode från Leja från Idun 1950

Vårmode från Leja från Idun 1950 Foto: Kerstin Bernhard © Nordiska museet